Baker Tilly TPA

Baker Tilly International

 

Осигуряването на високопрофесионални съвети изисква силна мрежа.

TPA Group е независим член на Baker Tilly Europe Alliance и по този начин е в състояние да предостави на своите клиенти световна мрежа от данъчни консултанти, счетоводители, одитори и бизнес консултанти.

Всички локации на Baker Tilly Europe Alliance

tax advisor germany, baker tilly, baker tilly advisory, tpa network, services, locations, map, europe

Алиансът Бейкър Тилли Европа има 39 локации в 12 страни в Централна и Югоизточна Европа: перфектната позиция за реализиране на сложни и международни проекти в този регион.

Мрежата на Baker Tilly International

Благодарение на съюза ни с мрежата на Baker Tilly International, 11-те държави - членки на независимата ТПА Група са перфектно свързани на световно ниво и сме способни да осигурим високо качество на услугите във всички главни бизнес центрове и региони на света.

Нашите клиенти се възползват от каналите за директна комуникация и лесни структури за вземане на решения и имат достъп до най-добрите международни консултанти, които разполагат с отлични познания за пазарната ситуация в тяхната страна по всяко време.

Baker Tilly в Германия

На най-важния европейски пазар, Германия, TPA Group си сътрудничи много тясно с водещ и изключително успешен член на Baker Tilly International, а именно с известната германска консултантска фирма Baker Tilly, която има 12 локации в Германия и над 1000 свои служители.

Мрежата на Baker Tilly International  понастоящем се състои от 126 независими фирми-членки в 147 страни, които работят с общо 30 490 служители в 769 офиса, което го поставя сред първите 10 глобални консултантски мрежи.

Behind consulting, consulting network, baker tilly logo, baker tilly international 

 

 

Прочетете повече за Групата ТПА  – Вашият партньор в Централна и Югоизточна Европа.