Baker Tilly TPA

Hашите услуги

Нашите услуги включват счетоводство, данъчни консултации, одит и бизнес консултиране.

Данъчно Консултиране в  България: ДДС структуриране, Трансферно ценообразуване, Данъчен финансов анализ (TDD), Данъчно облагане чуждестранни лица

Данъчно консултиране

Практически всяка търговска сделка има своите специфични данъчни аспекти, което от своя страна поставя високи изисквания към данъкоплатците, в резултат на непрекъснато променящото се данъчното законодателство. Eкипът ни от данъчни експерти с удоволствие ще ви окаже съдействие, на база на дългогодишния си опит, иновативни решаваня на данъчните казуси и строго ориентиран към клиента подход.

Данъчно консултиране oбщ преглед
Cчетоводство TPA

Cчетоводство

Все по-важнo за компаниите днес е да развиват успешно своя бизнес. Счетоводството, макар и не основна дейност за повечето от тях, има съществено значение за просперитета на всяка компания, за финансовата й стабилност и е в помощ на мениджмъната при взимане на важните решения за развитието на бизнеса.

Cчетоводство oбщ преглед
TPA Одит ви предлага, в допълнение към одити на финансови отчети и специализирани одити, експертни познания при предоставянето на бизнес консултации и по международните счетоводни стандарти (МСФО / US-GAAP).

Одит

TPA Одит ви предлага, в допълнение към одити на финансови отчети и специализирани одити, експертни познания при предоставянето на бизнес консултации и по международните счетоводни стандарти (МСФО / US-GAAP).

Одит oбщ преглед
Бизнес консултиране TPA Horwath България, София Бизнес консултиране

Бизнес консултиране

При предоставянето на консултации, нашият фокус е върху измеримите предимства за нашите клиенти. За да може да посрещаме успешно предизвикателствата, пред които е изправена всяка компания - независимо от размерите й - съпричастното и прозрачно развитие на проекта е от изключителна важност за нас.

Бизнес консултиране oбщ преглед
Правни консултации TPA

Правни консултации

Като част от диверсифициран портфейл от интегрирани бизнес услуги, в България TPA предлага на своите клиенти услуги в обхвата на всички правни въпроси, които засягат стопанската дейност на предприятията, като съчетава знания и опит в различни правни области от практиката с мулти-дисциплинарния подход на компанията.

Правни консултации oбщ преглед