Baker Tilly TPA

Томас Xaнeдep

TPA Албания | Австрия | България | Хърватия | Сърбия

Данъчен Kонсултант | Партньор

 

  • Отговорен партньор за офисите в Албания, България, Хърватия и Сърбия

  • Сертифициран МСС/МСФО експерт

  • Лектор, автор на специализирана литература

Томас Ханедер е отговорен за  развитието и организацията на TPA в Югоизточна Европа. Той ръководи офисите в Албания, България, Хърватия и Сърбия.

В резултат на дейността си, през последните няколко години, Томас Ханедер е експерт в консултирането на компании, започващи бизнеса си в региона. Неговата експертиза е предимно в сферата на международното данъчно законодателство, трансферно ценообразуване и данъчното структуриране на бизнес транзакции.

Езикови умения: Немски, Английски

 

 

Биография на Томас Ханедер


+359 2 981 66 46
+359 2 981 66 46