Baker Tilly TPA

Туризъм

Туризъм В туристическия бранш, в сектора на хотелиерството и ресторантьорството трябва да се реагира навреме на новите потребности на клиента. Тенденциите трябва да се анализират бързо, за да бъдете в състояние своевременно да се адаптирате към променящия се пазар и конкуренция.

В продължение на много години TPA успешно е консултирал фирми в сферата на туризма, в сектора на хотелиерството и ресторантьорството. TPA ви предлага решения, ориентирани към клиента - за вашата фирма, относно вашето икономическо положение, сега и в бъдеще.