Baker Tilly TPA

Корпоративни финанси

Основните предизвикателства, пред които е изправена всяка компания са намиране на подходяща структура на финансиране и осигуряване на капиталови ресурси. TPA могат да ви помогнат при планиране на финансите, усвояването на външен капитал и преговори с банки, както и при финансирането със собствени средства и при осъществяването на сложни сливания и придобивания.