Baker Tilly TPA

Бизнес консултиране

При предоставянето на консултации, нашият фокус е върху измеримите предимства за нашите клиенти. За да може да посрещаме успешно предизвикателствата, пред които е изправена всяка компания - независимо от размерите й - съпричастното и прозрачно развитие на проекта е от изключителна важност за нас.

В основата на индивидуалната консултация стоят доверените отношения между клиент - консултант, включването на опитни специалисти в областта на консултациите, използването на усъвършенствани и качествени методи и солиден експертен опит в областа на данъците и одита. Само по този начин могат да бъдат разработени нови идеи и да бъде постигната най-висока степен на надеждност, когато става дума за конкретни стъпки, от изрично значение за процеса на вземане на решения.