Baker Tilly TPA

Cчетоводство

TPA предлага счетоводни услуги на високо професионално ниво на клиенти, които предпочитат да изнесат тези услуги към външни доставчици. Качеството на нашите услуги се основава на познанията ни и дългогодишния опит в тази област. Ние знаем, че основните фактори, които допринасят за удовлетворението на клиента са не само счетоводното отчитане и съставяне на отчети, в съответствие с конкретните нужди, но и интезивната комуникация с клиента.