ДДС администриране

| Reading Time: 1 Min

Предлаганите от нас услуги по ДДС администриране са следните:

  • Ежемесечно изготвяне на ДДС дневници за покупки/продажби
  • Ежемесечно изготвяне / подаване на ДДС декларации
  • Подготовка на документи за възстановяване на ДДС в съответствие с изискванията на данъчните органи
  • Месечно отчитане на Интрастат

 

Лице за контакт