Данъчен финансов анализ (due diligence)

| Reading Time: 1 Min

Придобиването или продажбата на едно дружество или част от него е бизнес решение, което предоставя големи възможности, но също така носи и рискове.

Данъчният финансов анализ (due diligence) обозначава „дължимата грижа“, с която обектът на придобиване или публично предлагане ще бъде разгледан, когато компании, участия в дружества, недвижими имоти или публични предлагания бъдат обект на придобване или продажба.

Посредством due diligence се прави анализ на предимствата и недостатъците на обекта, както и на рисковете, свързани с придобиването или публичното предлагане. Внимателният анализ и оценка на целевото дружеството е изключително важно, тъй като придобиващата и продаващата страна следва да са еднакво информирани за предимствата и рисковете. Тези рискове следва да бъдат правилно оценени и своевременно да се идентифицират възможните проблеми за осъществяването на сделката.

Относно сделките с дружества нашите консултанти могат да ви предложат следните професионални услуги:

  • Данъчно-оптимизирани решения относно дружествените операции от гледна точка на продавача и купувача
  • Данъчно-оптимизирано финансиране
  • Данъчно структуриране след придобиването
  • Данъчно оптимизиране на преструктурирането
  • Минимизиране на транзакционните разходи
  • Формиране на данъчни концепции
  • Съдействие при водене на преговори

 

Лице за контакт