Imprint

 

TPA

ЕИК 200116284

ДДС BG 200116284

 

TPA Audit

Сертифицирано одиторско предприятие №135 – Институт на дипломираните експерт-счетоводители

ЕИК 200344932

ДДС BG 200344932

 

ул. Г. С. Раковски № 128, етаж 2

София 1000

България

 

Tel.: +359 2 981 66 45/ 46 / 47

Fax: +359 2 981 66 45/ 46 / 47

E-mail: office@tpa-group.bg