За нас

TPA е една от водещите консултантски компании в областта на данъците и одита в Централна и Югоизточна Европа. TPA Group има офиси в единадесет страни: Албания, Австрия, България, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия и Унгария и около 1 200 служители.

Нашите услуги включват одит, счетоводство, данъчни и правни консултации, бизнес консултиране. Работата ни се характеризира с най-високо качество, постоянно усъвършенстване на нашето ноу-хау, специално внимание към нуждите на нашите клиенти.

Специалистите от TPA имат задълбочени познания и са особено компетентни в областта на учредяването на компании, реорганизация на дружества и правоприемници, организация на правни форми, както и в трудовото и социално-осигурително право.

Лице за контакт