German & English Desk

Ние говорим Вашия език

Ние считаме успешното бизнес консултиране, ориентираният към резултати одит и бизнес консултациите като класически бизнес „лице в лице“. По наше мнение лична комуникация между Вас и Вашия съответен консултант е от огромно значение за успеха на Вашата консултация.

„German & English Desk“ във всеки офис в рамките на Централна и Югоизточна Европа

Следователно, партньори и служители във всяко населено място в Централна и Източна Европа могат да ви съветват не само на съответния национален език, но също така и на немски и / или английски език. По този начин, ние можем да се изключим възможността за възникване на грешки от неправилното разбиране на един език.

Говорим на език, който намалява риска от недоразумения и повишава нивото на доверие между заинтересованите бизнес партньори.

Групата ТПА: нашите локации в Централна и Югоизточна Европа