Данъчни консултации

| Reading Time: 1 Min

Данъчното законодателство е област, която подлежи на непрекъснати промени. За да сте в крак с тях, е важно да имате компетентен партньор, който текущо да се грижи за оптимизирането на вашия бизнес в сферата на данъчното облагане и да ви подпомага при спазването на действащите закони.

Нашите експерти ще разработят най-добрите данъчни решения за вас. Можем да ви предложим следното:

  • Текущи консултации по всички данъчни въпроси
  • Изготвяне на данъчни декларации
  • Съдействие при данъчни ревизии
  • Преглед на данъчни становища
  • Консултации по отношение избора на правна форма
  • Кореспонденция с данъчни власти
  • Данъчно прогнозиране и планиране

 

 

Лице за контакт