Данъчно облагане чуждестранни лица

| Reading Time: 1 Min

Трансграничното прехвърляне на служителите е все по-често явление в резултат на нарастващата интернационализация на компаниите. Поради различията в националните разпоредби, всяко преместване следва да се разглежда индивидуално като се вземат предвид личните и професионални изисквания на участващите лица.

Всяко преместване изисква балансиране на интересите на всички страни – служители и дружества, като се вземат предвид правните възможности за намаляване на данъчните и (социални) задължения за всеки отделен случай.

TPA ще Ви предостави консултации относно:

  • форми на договорни отношения
  • трудово право
  • данъци
  • социално осигуряване, и
  • задължения по регистрация и лицензиране,

които следва да се спазват в и между съответните заинтересовани държави.

Лице за контакт