Данъчно структуриране / национално & международно

| Reading Time: 1 Min

TPA е една от водещите консултантски компании в Централна и Югоизточна Европа, в резултат на което в областта на данъчното структуриране предлагаме консултации на национално и международно ниво. Увеличаването обема на нормативната уредба в държавите-членки на ЕС, нарастващото значение на правото на ЕС и все по-честата ориентация на нашите клиенти към чужбина, изисква наличието на специалисти на място.