Енергийни проекти

| Reading Time: 1 Min

В продължение на няколко години темата за енергията и по-специално възобновяемите или алтернативни източници на енергия е изключително важна за повечето компании. Изразът алтернативна енергия включва и въпросите за ефективност, производство и доставка, инвестиции и финансиране, субсидии и грантове, устойчивост и нови източници на приходи.

Нашите клиенти и дружествата от мрежата в немскоезичния свят, както и тези в Централна и Източна Европа дават възможност да се подпомагат проекти и компании от всички области в енергийния сектор. Ние действаме като платформа за всички, които участват в енергийния сектор и събираме на едно място предприемачи, инвеститори, промишлени предприятия и институции. Нашата цел е да се създаде обща и достъпна основа за компаниите и техните дейности.

Нашите услуги:

  • Оценка на проекта
  • Финансов анализ (due diligence)
  • Съдействие при покупка / продажба на проекти (корпоративни финанси)
  • Данъчно оптимизиране
  • Данъчни консултации
  • Проучване на възможните субсидии и грантове
  • Национално ноу-хау