Застрахователен сектор

| Reading Time: 1 Min

Застрахователен секторОбластта на банковите, застрахователните и финансовите услуги изисква определени специфични познания, което се дължи на факта, че правната уредба в тези сектори е по-строга отвсякога. Прозрачността и теми като Solvency II и Базел III са от голямо значение днес и в бъдеще.

Нашите експерти ще помогнат на вас и вашата компания с предоставянето на данъчни консултации, одит и други консултации, отговаряйки на непрекъснато нарастващите изисквания. Ние анализираме текущите пазарни тенденции, посочваме потенциалните последствия за вас и разработваме стратегии за индивидуалните ви предизвикателства.