Консултации по специфични данъчни въпроси

| Reading Time: 1 Min

Данъчната сфера е обект на непрекъснати промени и изисква непрекъснато изследване на последиците, които има по отношение на бизнесa. Един опитен данъчен консултант може да ви предложи сигурност по отношение идентификацията на сложните данъчни казуси и намирането на подходящите решения.

Можем да ви окажем съдействие при:

  • Експертни становища и експертиза по въпроси, свързани с данъци и мита
  • Становища по въпроси на международното данъчно право
  • Преглед на договори от гледна точка на данъчни и митнически задължения
  • Изясняване на специфични въпроси, свързани с формирането на печалбата
  • Сравнителен анализ на данъчната тежест и оптимизация
  • Данъчни консултации на дъщерни дружества на чуждестранни компании
  • Съдействие при процедури за възстановяване на данъци на чуждестранни компании
  • Съдействие при ревизии и проверки
  • Оказване на правно съдействие и подготовка на съдебни жалби
  • Данъчни консултации относно учредяване и ликвидация на търговски дружества

 

Лице за контакт