Контролинг

| Reading Time: 1 Min

За подходящия контрол на управление е от изключително значение да има солидна основа за вземане на решения, която произтича от една професионална система за управление. Само това, което може да се контролира, може също да бъде управлявано и за това е необходимо функциониращо корпоративно планиране.

TPA подкрепя компаниите в корпоративното планиране и установяване и разширяване на системите за контрол и отчитане. При необходимост, TPA може да поеме цялата система на контрол и отчитане като възложена услуга за своите клиенти или да състави подходящ банков отчет, за да се осигури необходимата прозрачност по отношение на корпоративното развитие на инвеститора.

Нашите услуги:

  • Преглед и разширяване на стратегически и оперативен контролинг
  • Подкрепа в корпоративното планиране и разглеждане на рисковете
  • Поемане на контролинга и процеса на отчитане на компаниите
  • Подкрепа в стойност-ориентираното корпоративно управление
Лице за контакт