Медии и реклама

| Reading Time: 1 Min

Медии и рекламаИнформационните технологии (ИТ) са един от секторите, които израстнаха значително през последните няколко години. Този сектор е обект на постоянна промяна и се характеризира с висока степен на използване на иновации. Областта на ИТ включва както производствения сектор (хардуер), така и сектора на услугите –  разработването на софтуер, интернет услуги, медии.

В продължение на много години TPA успешно предоставя консултантски услуги на известни компании от ИТ индустрията и медиите, тъй като ние притежаваме необходимото ноу-хау за осъществяване на напредъка. Постигаме това, като предлагаме индивидуално разработени решения за вашия бизнес, подходящи за настоящата икономическа ситуация и ориентирани към бъдещето.