МСФО / US-GAAP консултиране

| Reading Time: 1 Min

Благодарение на дългогодишния ни опит в прилагането на международните счетоводни стандарти, можем да ви предложим следното:

  • Консултации за преобразуване на финансови отчети по МСФО/US-GAAP
  • Изготвяне на специално корпоративно ръководство, съоразено с вашите потребности и дейност
  • Изготвяне или одит на финансовите отчети в съответствие с МСФО или US-GAAP
  • Изготвяне или одит на финансови отчети съгласно изискванията на групата от дружества
  • Изпълнение или одит на разпределението на покупната цена към придобитите активи и пасиви при бизнес комбинации и тестове за обезценка

Ако имате нужда от съдействие при прилагането на МСФО или тълкуването на новите и ревизирани МСФО, просто се свържете с вашия TPA консултант.

Лице за контакт