Недвижими имоти

| Reading Time: 1 Min

Real Estate - TPA Horwath Значителният опит на TPA в областта на недвижимите имоти се характеризира с разнообразие и дълбоки и подробни познания и включва:

  • данъчна оптимизация на инвестиционните и финансови решения
  • консултации при отдаване под наем и аренда на земя, сгради и прилежащи права (за стопански и нестопански цели)
  • консултации по отношение на сделките с недвижими имоти, включително структуриране, финансов и данъчен дю дилиджънс, както в национален, така и в международен контекст
  • консултации на фондове за недвижими имоти, компании за недвижими имоти, институционални инвеститори, както и предприемачи в областта на недвижимите имоти
  • Отчети по Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) с особен акцент върху оценката на имота

TPA е един от лидерите в своята консултантска дейност, оказвана на национални и чуждестранни фондове за недвижими имоти, на известни, международни инвеститори в недвижими имоти и предприемачи. TPA предлага еднакво високо качество на консултациите, свързани със сделките с недвижими имоти и съпътстваща подкрепа относно въпросите с недвижими имоти във всички страни, където компанията присъства.

Лице за контакт