Преработваща промишленост

| Reading Time: 1 Min

Преработваща промишленостНарастването на конкуренцията в производствените отрасли, прави индивидуалните решения за компаниите все по-важни. За да се поддържа позиция, както на националните, така и на международните пазари, е необходимо преди всичко да се приеме политика в по-голяма степен ориентирана към клиента, както и да се подобри процесa на производството и продажбите. В резултат на засилващата се тенденция за прехвърляне на производството в страни с ниски разходи за труд, както и факта, че продуктите имат по-кратък жизнен цикъл, поради по-бързо развитие на технологиите, предприемачите в този сектор са изправени пред нови предизвикателства.

В продължение на много години национални и международни компании в стоманодобиването и металургията, в сектора на електрониката и производството на пластмаса, както и в областта на други промишлени производства са били консултирани от ТРА. Ние можем да окажем подкрепа при развиването на вашите силни страни за един по-задоволителен отговор на постоянно нарастващите изисквания на пазара.

Лице за контакт