Публичен сектор

| Reading Time: 1 Min

Организациите, неизвършващи стопанска дейност и институциите в публичния сектор все повече се стремят да подобрят своята ефективност и производителност, като по този начин се доближават до частните компании. Очакванията на гражданите и данъкоплатците по отношение на тези организации се увеличават. Увеличава се и потребността от по-добро ориентиране към клиента, постигането на по-високи резултати, както и контролиране на прозрачността на използваните средства.

За да се посрещнат тези предизвикателства успешно, следва да бъдат приети иновативни концепции, съчетани с изпитани икономически подходи. Нашите експерти в TPA могат да ви окажат подкрепа, не само със своето специфично ноу-хау, но и със специализирани знания в областта на данъчните консултации, одита и други консултации.