Свободни професии

| Reading Time: 1 Min

Терминът „свободни професии“ е общ термин за много различни професионални групи, които ние консултираме в зависимост от техните специфични професионални нужди. От архитекти до доктори и строителни инженери – нуждите на тази група са толкова широки, колкото е широк спектърът от професии.

В повечето случаи клиентите ни са самостоятелни единици или малки и средни фирми, които желаят да запазят данъчните си разходи възможно най-ниски. TPA има експерти, които могат да ви помогнат да осигурите контрол върху финансите си и да ви осигурят максимална информация в помощ на вземането на решения.

Ние ще ви помогнем да намалите до минимум вложеното лично време за административни задачи, като поемем някои услуги, например счетоводното отчитане и изготвянето на заплати – независимо, че сте самостоятелно заето лице, не е нужно да правите всичко сами. В днешно време, в частност при свободните професии, аутсорсинга на определена услуга се е превърнало в стандарт, който ви позволява като професионалист да се концентрирате в изпълнението на това, което е важно в избраната от вас професия.