Сливания / Придобивания

| Reading Time: 1 Min

Разширяването на една компания, стратегическото преориентиране или реорганизация в областта на сливанията и придобиванията (M&A) за компании от всякакъв размер и във всеки сектор води до възможности за увеличаване на стойността. Тези корпоративни предизвикателства, обаче, често са придружени от значителни рискове за компанията и тези, които вземат решения. Поради факта, че такива покупки и продажби не са част от ежедневния бизнес на една компания, ние препоръчваме консултиране с наш експерт.

Нашата философия за „съвместно консултиране“ предлага идеалната основа за услугите, които осъществяваме с помощта на мрежа от експерти от различни области и пазари, в това число и данъчни и други експерти.

Лице за контакт