Счетоводство

| Reading Time: 1 Min

TPA предлага счетоводни услуги на високо професионално ниво на клиенти, които предпочитат да изнесат тези услуги към външни доставчици. Качеството на нашите услуги се основава на познанията ни и дългогодишния опит в тази област. Ние знаем, че основните фактори, които допринасят за удовлетворението на клиента са не само счетоводното отчитане и съставяне на отчети, в съответствие с конкретните нужди, но и интезивната комуникация с клиента.

 

Лице за контакт