Трансферно ценообразуване

| Reading Time: 1 Min

Трансферното ценообразуване е балансиращ инструмент за дружествата, с който те трябва да преразгледат своя бизнес модел, пазара на който са активни, данъчната рамка и рискове. Трансферното ценообразуване изисква целенасочено управление на риска.

Трансферното ценообразуване е данъчна тема номер едно в дневния ред на всички финансови органи.

Базирайки се на международния си опит в сферата на данъците, бизнеса и пазарите, експертите от
TPA ще ви съдействат при разглеждането на въпроси, свързани с трансферното ценообразуване, за постигане на целенасочено управление на данъчните рискове, както и хармонизация на вашия бизнес модел с пазарните условия:

  • Преглед на вашия бизнес модел
  • Функционални анализи
  • Пазарни анализи
  • Разработване на модел за трансферно ценообразуване
  • Изготвяне на документация (основен файл, специфична за страната документация)
  • Проучвания на трансферното ценообразуване чрез базата за бизнес данни „Амадеус“
  • Защита на вашите трансферни цени при данъчни ревизии

 

 

Лице за контакт