ТРЗ счетоводство

| Reading Time: 1 Min

В областта на ТРЗ, ние предлагаме индивидуални консултации по всички въпроси, свързани с данъка върху доходите, социалното осигуряване и трудовото законодателство. Именно това е областта, която подлежи на непрекъснати законодателни промени. Нуждаете се от партньор, който е винаги в крак с времето и който знае днес какви нови възможности биха могли да възникнат утре. Нашите клиенти знаят, че ние сме повече от способни да отговорим на предизвикателствата в тази област и че те могат да разчитат на нашите по-задълбочени познания:

Предлагаме консултации в следните области:

  • Месечно изчисляване на работна заплата
  • Консултантски услуги в областта на трудовото право, социалното осигуряване и данъчните аспекти при администриране на трудовоправните отношения с персонала
  • Консултации при ревизии от Данъчната администрация / Инспекция на труда/ Национален Осигурителен Институт
  • Начисляване на бонуси, обезщетения, отпуски, прослужено време, пенсиониране
  • Счетоводна проверка на ТРЗ операции
Лице за контакт