Управление на отпадъците

| Reading Time: 1 Min

Управление на отпадъцитеНапоследък все по-голямо значение се отдава на опазването на природата и в тази връзка на управлението на отпадъците.

Управление на отпадъците включва не само класическото изхвърляне на отпадъци и рециклирането на годните за това материали, но също така и областите на химична конверсия, термично оползотворяване и вторичните суровини.

Нашите клиенти са международни концерни, както и множество малки и средни фирми, които се занимават с управление на отпадъците. Всички те ни познават и ни се доверяват – експертите в TPA- относно тяхната търговска дейност и данъчни въпроси.