Условия за ползване на TPA Бюлетин

Относно публикувания от TPA България („TPA „) Бюлетин, важат следните условия („условията“). Потребителят се съгласява да ги приеме чрез използването му, ако все още другаде не ги е приел изрично. Ако условията не бъдат приети, по-нататъшното използване на Бюлетина се забранява.

ТPA  предоставя Бюлетина безплатно, за собствена информация на потребителя. Имайки предвид обобщения характер на информацията, Бюлетинът не може да замести професионалната консултация по конкретен случай, като се изисква и своевременното преразглеждане на актуалността на информацията. TPA  не дава гаранция за пълнотата, точността и актуалността на съдържащата се в Бюлетина информация, и следователно не може да поема отговорност в това отношение.

TPA  не осъществява контрол върху съдържанието или представянето на всякакви свързани материали в интернет пространството, както и не носи отговорност за тяхното съдържание. TPA  не поема отговорност за верността, пълнотата и актуалността относно свързани материали в интернет.

Текстовете, снимките, графиките, видеото и другите материали, съдържащи се в Бюлетина са защитени с авторски и с други права на интелектуалната собственост: тези материали (и части от тях) не могат да бъдат предоставяни на трети лица, размножавани или обработвани по друг начин без изричното писмено съгласие на TPA .

Всички правни спорове и производства, свързани с използването на този Бюлетин са обект на българското законодателсво. Компетентен ще е съдът в София.

Потребителят се съгласява, че предоставената от него информация може да се използва, обработва и съхранява за целите на вътрешни пазарни проучвания и маркетинг. Тази информация ще се използва от TPA  за спазването на законовите разпоредби при платежни операции и за рекламни цели. Потребителят дава съгласието си да му бъдат изпращани рекламни материали от TPA. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на е-мейл до адрес:office@tpa-group.bg

При използването на Бюлетина, общата информация (използвани данни, свалени данни за конкретни документи, държавите по произход на потребителите), се събират за статистически цели. Тези статистически данни се използват за адаптирането на бюлетина към изискванията на потребителите. Личните данни на потребителите не се събират за тези цели и не могат да бъдат предоставени на статистиката. TPA има право да предоставя статистическите данни на трети лица.

С приложението на Cookies се цели удобство при ползването на Бюлетина: потребителят трябва изрично да даде съгласие за тяхната употреба. Той е свободен да настрои браузъра си да иска потвърждение за приемането или неприемането на Cookies. Неприемането на Cookies може да попречи или ограничи използването на електронния бюлетин от потребителя.

 

© Авторски права 2018, TПA България, всички права запазени.