Финансово отчитане

| Reading Time: 1 Min

За всяка компания, годишните счетоводни отчети представляват важен инструмент, отразяващ текущото състояние на дружеството за съответния период. В допълнение към изготвянето на годишните финансови отчети, в съответствие с корпоративните и данъчноправни изисквания, можем да ви предложим и следните допълнителни услуги:

 • Изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие със счетоводната политика на компанията
 • Изготвяне и консултации относно консолидирани финансови отчети
 • Временни финансови отчети за свързани групи и надзорни съвети
 • Изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти (МСФО, US-GAAP, др.)
 • Анализ на годишните финансови отчети
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Оптимизиране на данъчната тежест
 • Консултации по всички счетоводни въпроси
 • Съдействие във връзка отговорностите на изпълнителния директор и управителния съвет
 • Съответствие със законодателните норми за неразкриване на информация
 • Мениджмънт анализ
 • Изготвяне на отчет за паричния поток
Лице за контакт