12 Държави. 12 Данъчни системи. Инвестиране в Централна и Югоизточна Европа!

1. март 2018 | Reading Time: 1 Min

2018 г. донесе големи промени в областта на данъците и социалното осигуряване в страните от Централна и Югоизточна Европа.

TPA предлага общ преглед на най-важните промени в следните страни от Централна и Югоизточна Европа:

 • Албания
 • Австрия
 • България
 • Хърватия
 • Чехия
 • Унгария
 • Полша
 • Румъния
 • Сърбия
 • Словакия
 • Словения
 • Черна гора

В нашите брошури „Инвестиране в…“, които се издават всяка година на немски и английски език може да откриете структуриран преглед на данъчните системи на тези страни.

Поръчайте сега онлайн нашата безплатна данъчна брошура „Инвестиране в България 2018 – преглед на актуалната данъчна система.“

Лице за контакт