Веселина Еленкова

Веселина Еленкова е адвокат, член на Софийската Адвокатска Колегия от 2013 г. Има магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и диплома за висше образование за въведение в английското право и правото на Европейския съюз, издаден от Института за продължаващо обучение под егидата на университета в Кеймбридж.
Преди да се присъедини към екипа на ТПА България ЕООД през 2016 г., тя е била сътрудник в адвокатска кантора,  занимаваща се в областта на корпоративното и търговското право. Тя има опит и задълбочени познания в областта на търговските сделки, корпоративното право, трудовото право, административното право, защитата на личните данни.

публикации

Tax information

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ил…

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…

Инвестиране в Черна гора 2021

Инвестиране в Чехия 2021

Инвестиране в Хърватия 2021

Инвестиране в Унгария 2021

Инвестиране в Сърбия 2021

Инвестиране в Словакия 2021

Инвестиране в Полша 2021