Джорджо Кандиларов

Джорджо Кандиларов е магистър по икономика (специалност счетоводство и контрол). Преди да се присъедини към TPA през 2008 е работил като старши счетоводител в една от големите 10 консултантски компании, финансов контрол и член на управителния съвет в Българо-Американски инвестиционен фонд, финансов мениджър и управляващ директор на международен производствен холдинг. Неговата експертиза и опит са в областа на данъчното и бизнес консултиране, данъчен и финансов анализ (дю дилиджънс), инвестиционно и данъчно структуриране, трансферно ценообразуване.

публикации

Инвестиране в Румъния 2018

Инвестиране в Австрия 2018

Трансферното ценообразуване в Централна и Югоизточ…

Инвестиране в Словения 2018

Инвестиране в Сърбия 2018

Инвестиране в Словакия 2018

Инвестиране в Румъния 2017

Инвестиране в Унгария 2018

Инвестиране в Полша 2018

Инвестиране в Чехия 2018