Илона Taфкова

Илона Тафкова има диплома за магистър по икономика. През 1998 г. преминава специализация по мениджмънт към Кипърски институт по мениджмънт и маркетинг. Преди да се присъедини към екипа на ТРА ЕООД през юли 2009 г., Илона Тафкова има 10-годишен опит като счетоводител и главен счетоводител на предприятия в областта на хранителната индустрия, наемоотдаване, хотелиерство и ресторантьорство, търговия, спедиция.

Илона Тафкова притежава добри мениджърски умения и комуникативност, обширни познания в областта на националните и международни счетоводни стандарти, трудовото законодателство, изготвяне на отчети по изискванията на IFRS.

публикации

Инвестиране в Румъния 2018

Инвестиране в Австрия 2018

Трансферното ценообразуване в Централна и Югоизточ…

Инвестиране в Словения 2018

Инвестиране в Сърбия 2018

Инвестиране в Словакия 2018

Инвестиране в Румъния 2017

Инвестиране в Унгария 2018

Инвестиране в Полша 2018

Инвестиране в Чехия 2018