Илона Taфкова

Илона Тафкова има диплома за магистър по икономика. През 1998 г. преминава специализация по мениджмънт към Кипърски институт по мениджмънт и маркетинг. Преди да се присъедини към екипа на ТРА ЕООД през юли 2009 г., Илона Тафкова има 10-годишен опит като счетоводител и главен счетоводител на предприятия в областта на хранителната индустрия, наемоотдаване, хотелиерство и ресторантьорство, търговия, спедиция.

Илона Тафкова притежава добри мениджърски умения и комуникативност, обширни познания в областта на националните и международни счетоводни стандарти, трудовото законодателство, изготвяне на отчети по изискванията на IFRS.

публикации

Tax information

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ил…

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…

Инвестиране в Черна гора 2021

Инвестиране в Чехия 2021

Инвестиране в Хърватия 2021

Инвестиране в Унгария 2021

Инвестиране в Сърбия 2021

Инвестиране в Словакия 2021

Инвестиране в Полша 2021