Илона Taфкова

Илона Тафкова има диплома за магистър по икономика. През 1998 г. преминава специализация по мениджмънт към Кипърски институт по мениджмънт и маркетинг. Преди да се присъедини към екипа на ТРА ЕООД през юли 2009 г., Илона Тафкова има 10-годишен опит като счетоводител и главен счетоводител на предприятия в областта на хранителната индустрия, наемоотдаване, хотелиерство и ресторантьорство, търговия, спедиция.

Илона Тафкова притежава добри мениджърски умения и комуникативност, обширни познания в областта на националните и международни счетоводни стандарти, трудовото законодателство, изготвяне на отчети по изискванията на IFRS.

публикации

Инвестиране в Черна гора 2020

Инвестиране в Чехия 2020

Инвестиране в Хърватия 2020

Инвестиране в Унгария 2020

Инвестиране в Сърбия 2020

Инвестиране в Словакия 2020

Инвестиране в Полша 2020

Инвестиране в България 2020

Инвестиране в Албания 2020

Инвестиране в Словения 2020