Ирина Рангелова

Ирина Рангелова е дипломиран експерт- счетоводител и регистриран одитор, член на ИДЕС (Института на дипломираните експерт- счетоводители) в България. Притежава магистърска степен по икономика. Преди да се присъедини към екипа на Ти Пи Ей Одит ООД през 2016г., тя работи в областта на счетоводството, независимия финансов одит и бизнес консултирането на местни и чуждестранни дружества. Професионалният ѝ опит е в областта на одита на финансови отчети, изготвени по Националните счетоводни стандарти (НСС) и финансови отчети и съгласно Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), одити на финансови отчети за консолидационни цели и одит на проекти, финансирани от ЕС.

публикации

Tax information

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ил…

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…

Инвестиране в Черна гора 2021

Инвестиране в Чехия 2021

Инвестиране в Хърватия 2021

Инвестиране в Унгария 2021

Инвестиране в Сърбия 2021

Инвестиране в Словакия 2021

Инвестиране в Полша 2021