Моника Николова

Моника Николова има магситърска степен по Международни икономически отношения и Счетоводство и контрол към Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Преди да се присъедини към екипа на ТПА България ЕООД през октомври 2010 г. е била главен счетоводител на компания в областта на търговията с ел. компоненти.
Сферата й на дейност е изготвяне на месечни и годишни отчети по българските и международните счетоводни стандарти, както и анализ на състоянието на компанията. Притежава отлични умения в екипната работа и комуникацията с клиенти.

публикации

Инвестиране в Румъния 2018

Инвестиране в Австрия 2018

Трансферното ценообразуване в Централна и Югоизточ…

Инвестиране в Словения 2018

Инвестиране в Сърбия 2018

Инвестиране в Словакия 2018

Инвестиране в Румъния 2017

Инвестиране в Унгария 2018

Инвестиране в Полша 2018

Инвестиране в Чехия 2018