Инвестиране в Словения 2021

2021 г. донесе големи промени в областта на данъците и социалното осигуряване в страните от Централна и Югоизточна Европа.

TPA предлага общ преглед на най-важните промени в слените страни от Централна и Югоизточна Европа:

 • Албания
 • Австрия
 • България
 • Хърватия
 • Чехия
 • Унгария
 • Полша
 • Румъния
 • Сърбия
 • Словакия
 • Словения
 • Черна гора

В нашите брошури „Инвестиране в…“, които се издават всяка година на немски и английски език може да откриете сруктуриран преглед на данъчните системи на тези страни.

Поръчайте сега онлайн нашата безплатна данъчна брошура „Инвестиране в Словения 2021 – преглед на актуалната данъчна система .“

 

публикации

Tax information

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ил…

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…

Инвестиране в Черна гора 2021

Инвестиране в Чехия 2021

Инвестиране в Хърватия 2021

Инвестиране в Унгария 2021

Инвестиране в Сърбия 2021

Инвестиране в Словакия 2021

Инвестиране в Полша 2021