Инвестиране в Унгария 2020

2020 г. донесе големи промени в областта на данъците и социалното осигуряване в страните от Централна и Югоизточна Европа.

TPA предлага общ преглед на най-важните промени в следните страни от Централна и Югоизточна Европа:

 • Албания
 • Австрия
 • България
 • Хърватия
 • Чехия
 • Унгария
 • Полша
 • Румъния
 • Сърбия
 • Словакия
 • Словения
 • Черна гора

В нашите брошури „Инвестиране в…“, които се издават всяка година на немски и английски език може да откриете структуриран преглед на данъчните системи на тези страни.

Поръчайте сега  онлайн нашата безплатна данъчна брошура „Инвестиране в Унгария 2020 – преглед на актуалната данъчна система.“

 

публикации

Инвестиране в Черна гора 2020

Инвестиране в Чехия 2020

Инвестиране в Хърватия 2020

Инвестиране в Унгария 2020

Инвестиране в Сърбия 2020

Инвестиране в Словакия 2020

Инвестиране в Полша 2020

Инвестиране в България 2020

Инвестиране в Албания 2020

Инвестиране в Словения 2020