Трансферното ценообразуване в Централна и Югоизточна Европа

Международни данъчни правила: Трансферно ценообразуване

Прозрачността и данъчният морал са ключовите въпроси в настоящата международна данъчна дискусията, която разглежда трансферното ценообразуване като водеща тема при управлението на риска:  Планът за действие на ОИСР за Изкуствено Намаляване на Данъчната Основа и Прехвърляне на Печалби – Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) е в процес на промяна на правилата на международната данъчна политика и по-специално трансферното ценообразуване. Тези безпрецедентни промени засягат както големите мултинационални компании, така и малки и средни предприятия, извършващи трансгранична дейност.

Международни правила и регламенти за трансферното ценообразуване

През последните години, в световен мащаб, множество разпоредби регламентират трансферното ценообразуване. Този процес засяга и страните от Централна и Югоизточна Европа. Редица държави въведоха правила за трансферно ценообразуване в данъчните си закони, ограничения в съществуващите регламенти или все повече се съсредоточават върху трансферното ценообразуване при  данъчни проверки.Трансферното ценообразуване на дружествата, поради големия брой и различни местни данъчни закони и подзаконови актове, специфични за отделните държави, налага специализирани модели за управление на риска.

Правила за трансферно ценообразуване в единадесет държави от Централна и Югоизточна Европа

Брошурата “Трансферното ценообразуване в Централна и Югоизточна Европасъдържа основните правила на трансферното ценообразуване в единадесет държави от Централна и Източна Европа и е предназначена да служи като база и ориентир в анализа на трансферното ценообразуване. В това издание може да намерите всички актуални нормативни насоки за трансферното ценообразуване в Албания, Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Надяваме се, че ще намерите  този лесен за използване наръчник за полезен във все по-комплексната област на управление на данъчния риск.

Свържете се с нашите експерти в областта на трансферното ценообразуване в Централна и Югоизточна Европа в:

 • Албания
 • Австрия
 • България
 • Хърватия
 • Чехия
 • Унгария
 • Полша
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Словения

 Поръчайте  нашата безплатна брошура “ Трансферното ценообразуване в Централна и Югоизточна Европа“

публикации

Tax information

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ил…

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…

Инвестиране в Черна гора 2021

Инвестиране в Чехия 2021

Инвестиране в Хърватия 2021

Инвестиране в Унгария 2021

Инвестиране в Сърбия 2021

Инвестиране в Словакия 2021

Инвестиране в Полша 2021