Услуги

Бизнес консултиране

При предоставянето на консултации, нашият фокус е върху измеримите предимства за нашите клиенти. За да може да посрещаме успешно предизвикателствата, пред които е изправена всяка компания - независимо от размерите й - съпричастното и прозрачно...

продължете

Данъчно консултиране

Данъчното законодателство е област, която подлежи на непрекъснати промени. За да сте в крак с тях, е важно да имате компетентен партньор, който текущо да се грижи за оптимизирането на вашия бизнес в сферата на данъчното облагане и да ви подпомага при...

продължете

Правни консултации

Като част от диверсифициран портфейл от интегрирани бизнес услуги, в България TPA предлага на своите клиенти услуги в обхвата на всички правни въпроси, които засягат стопанската дейност на предприятията, като съчетава знания и опит в различни правни...

продължете

Счетоводство

TPA предлага счетоводни услуги на високо професионално ниво на клиенти, които предпочитат да изнесат тези услуги към външни доставчици. Качеството на нашите услуги се основава на познанията ни и дългогодишния опит в тази област. Ние знаем, че...

продължете