ДДС структуриране / национално & международно

| Reading Time: 1 Min

В международния бизнес ДДС може бързо да се превърне във финансов капан. Само чрез ефективното управление на ДДС транзакциите рисковете, свързани с косвения данък могат да бъдат избегнати, административните разходи да се сведат до минимум и при определени условия да се получат конкурентни предимства.

С нашите експерти в областта на ДДС ще съдействаме при управлението на вашите  ДДС транзакции в международен план, както и в разработването на международни ДДС вериги – както в Европа, така и извън нея.

Нашите експерти ще ви предоставят най-добрите данъчни решения. Може да ви предложим следните услуги:

  • Структуриране на ДДС вериги
  • Преглед на международни търговски сделки от гледна точка на ДДС
  • Проверка на ДДС регистри
  • ДДС услуги със специфичен за отделния отрасъл ноу-хау, по-специално в областта на недвижимите имоти, енергетиката, туризма, управлението на отпадъци
  • Съдействие в тристранни търговски сделки, дистанционни продажби
  • Съдействие и консултации при ДДС ревизии
Лице за контакт