Безплатно висше образование в държавните университети в България

5. февруари 2024 | Reading Time: 1 Min

Правителството предложи таксите за учещите по държавна поръчка в университетите да отпаднат на студенти и докторанти в държавните университети.

 

Предложението бе качено още в понеделник миналата седмица в портала за обществено обсъждане. То предвижда от втория семестър на настоящата учебна 2023/2024 таксите за студенти и докторанти, приети по държавна поръчка, да бъдат поети от държавата и бюджета ѝ.

 

В мотивите се посочват няколко основни цели. Едната е за осигуряване на равни възможности на всички за достъп до образование и обучение. Друга е предоставянето на достъп до висше образование на хората с ниски доходи и социално-икономическия им статус да не бъде пречка да получат възможност да следват в университет. Според вносителите също така различията в семестриалните такси в отделните университети водят до неравномерно разпределение на териториален принцип и е причина за недостига на специалисти по някои специалности за сметка на излишъка в други. Друг аргумент е, че с безплатното образование може да бъде разрешен и проблемът с напускащите страната млади хора, които отиват да учат в чужбина, а след това остават там.

 

Редица европейски държави предлагат възможност за безплатно висше образование, с което привличат част от българските гимназисти. Премахването на таксите за обучение в държавните университети би направило българските учебни заведения по-привлекателни за кандидат-студентите, които се колебаят дали да продължат своето образование в България или в чужбина.

 

Средствата, които държавните университети досега получаваха като такса от един студент, приет по държавна поръчка, ще бъдат включени в рамките на средствата за издръжка, които държавата и досега заплаща. Тези средства ще бъдат увеличени, за да компенсират отпадането на таксите.

 

Таксите за платено обучение на студенти и докторанти в държавните висши училища и таксите в частните университети остават.

 

 

 

Контакт:

ТПА България

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg