Нарастващата безработица сред младите: мит или реалност?

17. май 2024 | Reading Time: 1 Min

В новите данни, предоставени от Евростат, се разкрива нарастващият тревожен тренд в безработицата сред младежите в България. През 2023 г. процентът на неработещи младежи под 25 г. е бил 9%, докато през 2024 г. е нараснал до 16%.

 

По света и у нас

В днешно време, проблемът с безработицата сред младежите представлява сериозно предизвикателство за България и други страни в Европейския съюз. Сравнителната аналитика показва, че България е в група със страни като Белгия, Дания, Франция и Литва, където нивото на младежката безработица се задържа около 16 процента. Този висок процент е предизвикателство както за икономиката, така и за социалното благополучие на обществото като цяло.

Разбира се, причините за този тренд не са малко, включително образователните и структурните предизвикателства, както и потенциалните решения, които могат да се приложат за намаляване на безработицата и подпомагане на младите хора в търсенето на работа.

България се нарежда на едно от последните места в европейската статистика по заетостта на лица до 25-годишна възраст. Според последни изследвания на Европейския комитет по заетостта, първенците в тази класация са Испания с над 27%, Естония с 23% и Гърция с над 22%. За справка, Германия се откроява с най-висок коефициент – едва 5% не са в работния сектор.

Сравнението с другите страни в Европейския съюз предоставя контекст за разбиране на ефективността на различните политики и програми за заетост. В крайна сметка, анализът на този проблем може да открие нови възможности за развитие и растеж както за младите хора, така и за икономиката като цяло.

Според последните данни на Евростат, общата безработица в България през март 2024 година е 4,4%, като това се равнява на 134 000 души. Въпреки че този показател може да изглежда по-нисък, важно е да се отбележи, че безработицата сред младежите се увеличава бързо и представлява значителен дял от общия брой безработни.

 

Мит или мързел?

Възможно е да се постави въпросът дали безработицата сред младите е само мит или реалност. Информацията, разкрита от последните проучвания, ясно показва, че този проблем е реален и трябва да бъде разгледан като такъв.

Този растеж в безработицата сред младежите налага неотложни мерки за страната. Въпросът не само засяга икономическата стабилност, но и социалното благополучие на младите хора.

Според Агенция по заетостта към 16 май 2024 г. има обявени свободни 18 577 работни места. Важно е обаче да се гарантира, че тези работни места са достъпни и подходящи за младите хора, като се предоставят необходимите обучения и подкрепа за тяхната успешна интеграция на пазара на труда.

 

Като заключение можем да извлечем, че стратегиите за стимулиране на заетостта и подпомагането на младите хора в търсенето на работа ще бъдат от съществено значение за справяне с този проблем в следващите години, когато България е толкова близо до влизане в Еврозоната.

 

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София