Старши данъчен консултант

Изисквания:

 • Магистърска степен по икономика, право или финанси;
 • Професионален опит –най-малко 3 години практически опит в областта на данъчното право и консултации;
 • Практика в областта на корпоративното данъчно облагане, ДДС, финанси, регулаторни въпроси и други области на данъчното консултиране;
 • Отлично владеене на английски и/или немски език;
 • Личност, ориентирана към резултатите, с аналитични умения и способност за стриктно спазване на крайни срокове;
 • Отлични комуникативни умения;

Основни задължения:

 •  Международно и национално данъчно консултиране / Директиви на ЕС и СИДДО/
 • Консултиране при данъчни спорове;
 • Стратегическо данъчно планиране;
 • Анализ на данъчното състояние,  данъчно деклариране;
 • Изготвяне и преглед на корпоративните данъчни изчисления;
 • Изготвяне на становища по различни данъчно-правни документи, включително данъчни искове;
 • Консултации по въпроси относно място на стопанска дейност и местожителство;
 • Срещи с клиенти и систематизиране на информация;
 • Проучване и анализиране на промените в данъчното законодателство

Ние предлагаме:

Реална възможност да усъвършенствате  уменията,  знанията и опита си във високо професионална и динамична бизнес среда, присъединявайки се към  мотивиран и ангажиран екип.

Мотивационно писмо, подробна автобиография с актуална снимка изпращайте по E- mail на office@tpa-horwath.bg  или използвайте формуляра за кандидатстване

 

Назад към нашите предложения за работа