Счетоводител

 Изисквания:

 • Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол“ е предимство;
 • Професионален опит – 3 години в областта на счетоводството;
 • Владеене на немски език –  задължително изискване
 • Отлично познаване на международните и националните счетоводни стандарти;
 • Много добро познаване на IFRS;
 • Опит в администрирането на работни заплати / ТРЗ;
 • Отлично познаване и прилагане на счетоводното законодателство;
 • Отлична компютърна грамотност и работа със счетоводни програми;
 • Способност за ефективна комуникация и работа в екип;

Основни задължения:

 • Оперативно счетоводство;
 • Месечно отчитане на ДДС;
 • ТРЗ администриране;
 • Следене на нормативните срокове;
 • Счетоводно приключване;
 • Изготвяне на индивидуални и консолидирани финансови отчети;
 • Изготвяне на данъчни декларации;
 • Предоставяне на счетоводни консултации.

Ние предлагаме:

Отлични условия за работа. Възможност за професионално развитие в динамична бизнес среда.

Мотивационно писмо, подробна автобиография с актуална снимка изпращайте по E-mail на office@tpa-horwath.bgили използвайте формуляра за кандидатстване

 

Назад към нашите предложения за работа