Българският лев

27. октомври 2022 | Reading Time: 1 Min

  Всеки ден го ползваме, минават толкова левове през ръцете ни, а дори не се замисляме за
историята на нашата валута.

Какво знаете за него? В тази статия ще ви разкажем малко повече за българския лев.

Произходът на името му идва от остарялата форма на думата „лъв“- лев, която е
използвана през 19 век. Лъвът е национален символ на България. Той е олицетворение на
власт и сила.

През 1881г. са отсечени първите български монети. Номиналът им е 1, 2 и 5 стотинки.
Първите банкноти са с емисия от 1885г. и номинал 20 лева.

Те са отпечатани в Санкт Петербург.

Когато са въведени, първите български монети, в страната ни се намират основно
османски грошове и реално се налага приравняване на гроша към българския лев.
Първите златни монети са изсечени през 1894г. Те са с лика на княз Фердинанд.

След последната емисия на сребърни монети през 1937г., започват да се секат златни и сребърни
монети, които са тематични и възпоменателни, и имат само колекционерска стойност.
Любопитна информация е, че българите трудно приемат хартиените банкноти, тъй като
те са обезпечени със злато (но реално са хартия), а в обръщение тук са другите валути – османските грошове и руските
рубли са от истинско сребро (и са монети). Тоест, на хората им е трудно да си представят как една хартия е обезпечена и предпочитат в ръцете си да имат истинско сребро. Отнема години, за да се наложи този нов модел на обезпечаване.

След Освобождението (1878г.) до днес са извършени няколко парични реформи. През
1924г. е отпечатана за първи път банкнота с номинал 5000 лв., която е била с лика на Христо
Ботев. След 1944г. има нови емисии.

От 1997 година стойността на българският лев се свързва с тази на германската марка,
чрез система наречена Валутен борд при курс 1000 лв. – 1 германска марка
А 1999 година следва е и т.нар. деноминация на българския лев. Като 1000 стари лева
се заменят за 1 лев. В края на същата година 1 лев = 1.95583 евро.

Чудили ли сте се кой стои на банкнотите днес? Ще ви разкажем малко любопитна
информация.

На банкнотата от 5 лева е Иван Милев. Той е български художник, който има силно
въображение и стил.
На десетолевката е Петър Берон, който е автор на „Рибен буквар”.

Ликът на Стефан Стамболов е на банкнотата от 20 лева.

Той е най-решителния български политик, поел риска и
отговорността да модернизира България.

Пенчо Славейков е на петдесет левовата банкнота. Той е поет и участник в литературния
кръг „Мисъл”.

Образът на Алеко Константинов, познат с псевдонима Щастливеца, е на
банкнотата от 100 лева. Той е писател, адвокат и общественик.

А през 2013 година българският лев е обявен за една от петте най-красиви валути в
света, от Комисията на Международната банка в Швейцария.

Въпреки всички възходи и падения като стойност на българският лев, неговата история
трябва да я пазим, да си спомняме за нея и да се гордеем със собствената си валута, защото тя
е символ на нашата независимост и автономност.