Счетоводство

| Reading Time: 1 Min

Все по-важнo за компаниите днес е да развиват успешно своя бизнес. Счетоводството, макар и не основна дейност за повечето от тях, има съществено значение за просперитета на всяка компания, за финансовата й стабилност и е в помощ на мениджмъната при взимане на важните решения за развитието на бизнеса. Ето защо, експертите от TPA могат да ви окажат активно съдействие със следните услуги:

  • Финансово счетоводно обслужване
  • Изготвяне на ДДС декларации
  • Обработка на парични транзакции
  • Изготвяне на отчети по националните и международни счетоводни стандарти