Ангажименти по изразяване на сигурност и други свързани услуги

| Reading Time: 1 Min

Експертите в TPA имат богат опит в областта на специални и конкретни одити и предлагат одити в различни области, включително:

  • Одит в публичния сектор
  • Одити на благотворителни организации
  • Одити по програми, финансирани от фондовете на ЕС
  • SOX
  • Вътрешни одити
  • IT одити
  • Преглед на финансови отчети
  • Услуги за разследване на измами